Tüm Oyunlar League of Legends PUBG Mobile Steam TL

İade-İptal Koşulları

 

4. EpinTedarik İptal Sistemi

EpinTedarik, belirleyeceği kapsamda alıcının yasal cayma hakkını kullanması halinde, sipariş konusu ürün bedelini (Ürün henüz teslim edilmemiş ise) alıcının hesabına iade edebilir.. EpinTedarik, EpinTedarik İade Sisteminin kapsamını değiştirme, genişletme veya bu uygulamanın tamamen yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar olarak, EpinTedarik'ın bu maddede yer alan yükümlülükleri kapsamında, ürün/hizmet bedellerini ve/veya katlanmak zorunda kalabileceği masrafları, EpinTedarik'ın size karşı borçlu olduğu veya olacağı tutarlardan herhangi bir bildirim veya onaya gerek olmaksızın hapis ve mahsup etme hakkına sahip olduğunu ve/veya işbu sözleşmeyi tek taraflı feshedebileceğini kabul etmektesiniz.

Kullanıcılar olarak EpinTedarik İptal Sistemi kapsamında ürün ve/veya hizmet satışı niteliği taşımayan, sadece para transferini sağlayacak hiçbir işlem yapmamayı, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmamayı, EpinTedarik'ın zararına yol açacak aldatıcı, hileli, yanıltıcı işlemler yapmamayı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Kullanıcılar olarak, bu maddede yer alan taahhütlerine aykırı işlemleri nedeniyle EpinTedarik'ın uğrayacağı, avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyandan sorumlu olacağınızı ve ayrıca EpinTedarik'ın sözkonusu fiilleri işleyen kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan etmektesiniz.